Политика за поверителност

Изисквани, съхранение, обработка и трансфер на лични данни от Ню Кей Комерс ООД. Политика за поверителност..

Събирани лични данни

Ню Кей Комерс ООД събира чрез страницата си https://keytradebg.com минимално нужните лични данни от своите клиенти. Те са ни нужни, за да осъществим доставката по куриер, на поръчка направена в нашия електронен магазин:

·         Е-мейл адрес - нужен за вход в потребителския профил. На него получавате информация за статуса на всяка отделна поръчка - дали е приета, обработена или вече пътува към вас.

·         Име и фамилия - за да знаем към кого и как да се обърнем.

·         Телефон за контакт - служи за уточняване и потвърждаване на всяка поръчка. Ползва се също и от куриер за доставката.

·         Адрес за доставка - нужен за самото физическо изпращане на стоката. Не се изисква този адрес да съвпада с вашия личен. Често доставяме до учреждения или офиси на куриерски фирми. 

·         Данни за фактура - ако клиента иска да усчетоводи разходите си. Тази информация по принцип е публична и е достъпна свободно в търговския регистър.

·         Информационни бисквитки - те са важни за правилното функциониране на страницата и за маркетингови дейности.

Ние не изискваме показване на лични документи и не правим техни копия! 

Обработка на информация

Обработката на вашите лични данни се осъществява само от служители на нашата компания. Достъпа до нея е защитен с няколко нива за сигурност:

·         Достъп единствено от квалифициран персонал по длъжностни характеристики.

·         Персонален вход за достъп на компютрите на фирмата.

·         Персонален вход за достъп отделните компютърни приложения.

·         Денонощна охрана на работните помещения.

Съхранение на вашите лични данни

Данните които събираме се съхраняват в изцяло електронен вид (без хартиени копия) на следните места:

·         Сървър на Superhosting.bg, където се помещават всички бази данни на страницата ни. Достъпът до него се случва по криптирана (HTTPS) връзка от оторизирани наши служители.

·         Съхраняваме данните за издадени данъчни фактури в собствен сървър (само счетоводна информация).

Трансфер на данни

Предоставяме събраните данни на следните трети страни с които имаме договорни отношения:

·         За осъществяване на доставка - Куриерска компания Еконт експрес ООД

·         За съхранение - СуперХостинг.БГ ООД

·         За осъществяване на счетоводна дейност - Счетоводна къща

Право да бъдете забравени

Съгласно регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, всеки наш клиент има право да поиска неговите лични данни да бъдат променени или заличени от нашите информационни архиви. Можете да го направите от вашия потребителски профил в нашата страница или като се свържете по телефона с молба към нас.

Платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr